hr en

IT konzalting

Strategija i governance arrowLjudi i resursi arrowIT financije arrowsArhitektura i planiranje IT usluga arrowIT programi i projekti arrowAplikacije arrowsInfrastruktura i IT operacije arrowSigurnost i kontinuitet rada arrowGovernance podataka arrowsperformanse

Strategija & IT Governance & IT menadžment

 • Oblikovanje IT Governance & IT menadžment sustava
        o Dijagnostika postojećeg stanja IT Governance & IT Menadžment sustava. 
        o Gap analiza. Učinci i prioriteti mogućih poboljšanja
        o Oblikovanje IT Governance & IT Menadžment sustava
        o Kriteriji za određivanje prioriteta značaja dijelova IT Governance & IT Menadžment sustava
        o Plan realizacije IT Governance & IT Menadžment sustava prema prioritetima
        o Upravljanje realizacijom IT Governance & IT Menadžment sustava
        o Potencijalni problemi i procjena rizika ovog poduhvata
        o Praćenje, evaluacija i nadzor realizacije IT Governance & IT Menadžment sustava 
        o Izobrazbe iz ovog područja 

        

     Pročitati više: IT Governance & IT Menadžment sustav

     Pročitati više: COBIT 5 pristup IT Governance-u

     Pročitati više: ISO 38500 pristup IT Govrenance-u

 • Razvoj nove IT strategije 
       o Dijagnostika i procjena postojećeg stanja IT-a (Područja: Organizacija, Tehnologija, Ljudi)
       o Misija, vizija i novi strateški ciljevi IT-a
       o Razvoj IT strateških mapa, tema, inicijativa i programa
       o Određivanje putokaza (roadmap) i smjernica za realizaciju IT strategije
       o Prioritetni IT programi za razvoj područja Organizacija, Tehnologija i  Ljudi
       o Upravljanje realizacijom nove IT strategije
       o Praćenje i nadzor realizacije IT strategije

       o Izobrazba iz ovog područja 

    Pročitati više: Razvoj nove IT strategije


Ljudi i resursi

 • Oblikovanje  suvremene IT organizacije
     o Funkcionalna IT organizacija vođena poslovnim procesima

     o RACI, modeliranje odgovornosti, optimizacija IT organizacije 

 • Razvoj sustava upravljanja ljudskim potencijalima 

     o HRM e-Commpetence Framework, CEN norma za IT HRM

 • Razvoj sustava mjerenja uspješnosti ljudskih resursa

     o Razvoj motivacije, planiranje učinaka, nadzor ostvarenja i evaluacija učinaka  

 • Seminari  iz ovog područjaPročitati više / Povratak na vrh

IT financije  


Pročitati više / Povratak na vrh


Arhitektura & planiranje IT usluga

 • Razvoj strategije IT usluga
      o Primjena ITIL-a V3 i / ili norme ISO 20000 u oblikovanju strategije novih IT usluga
      o Planiranje razvoja IT arhitekture
      o Planiranje razvoja novih IT usluga

      o Seminar iz ovog područja 

ISO/IEC 20000-1 Service Management System - Requirements

Pročitati više / Povratak na vrh

IT programi & projekti

 • Upravljanje projektima

     o Razvoj postupaka upravljanja IT projektima prema ISO 21500 i PMI 

          ISO 21500 Guidance on Project Management

 • Seminari iz ovog područja


Pročitati više / Povratak na vrh

Aplikacije

 • Primjena normi (standarda) u proizvodnji programske opreme

        SQuaRE (ISO 25000)

 • Upravljanje portfeljem aplikacija (APM – Application Portfolio Management)

      o Razvoj APM procesa, inventura i procjenjivanje aplikacija, strategije postupanja s aplikacijama

       Upravljanje portfeljem aplikacija - APM

      o Seminari iz ovog područja

      o Primjena normi IEEE, ISO i drugih normi u razvoju, preuzimanju i korištenju programske    opreme 

      Verifikacija, validacija i testiranje programske opreme - VVT

      o Seminari iz ovog područja

 • Sigurnost aplikacija
 • Izrada idejnih projekata i tehničkih specifikacija

Pročitati više / Povratak na vrh

IT Infrastruktura & IT operacije

 • Unapređenje postojeće IT infrastrukture
      o Dijagnostika postojećeg stanja IT infrastrukture

      o Konsolidacija postojeće IT infrastrukture

 • Razvoj upravljanja IT infrastrukturom i IT operacijama  
      o Upravljanje razinama IT usluga
      o Osiguranje raspoloživosti IT kapaciteta
      o Upravljanje IT imovinom
      o Upravljanje konfiguracijom
      o Upravljanje promjenama
      o Upravljanje izdanjima
      o Upravljanje incidentima i problemima

      o Upravljanje IT operativom

 • Seminari iz ovog područja


Pročitati više / Povratak na vrh


Sigurnost & kontinuitet rada


Upravljanje rizicima informacijske sigurnosti

o Izrada procedure za upravljanje sigurnosnim rizicima
o Identifikacija i analiza sigurnosnih rizika
Seminari iz ovog područja:Upravljanje informacijskom sigurnošću (ISMS)

o Razvoj ISMS sustava temeljenog na ISO 27001 normi

Audit ISMS sustava

Seminari iz ovog područja:


Kontrole informacijske sigurnosti (ISO 27002)


o Razvoj ISMS sustava temeljenog na ISO 27002 normi

Audit ISMS sustava

Seminari iz ovog područja:Upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCM)


o Razvoj BCM sustava temeljenog na normi ISO 22301
o Audit BCM sustava
o Seminari iz ovog područja:Oporavak od katastrofe (DR - Disaster Recovery)


o Razvoj DR (Disaster Recovery) sustava temeljenog na normi ISO 24762

o Audit DR sustava

o Seminari iz ovog područja:Upravljanje incidentima 

o Razvoj postupaka upravljanja incidentima temeljenih na normi ISO 27035
o Audit iz ovog područja
o Seminar iz ovog područja:Računalna  forenzika 

o Razvoj postupaka računalne forenzike temeljenih na CLFE (Certified Lead Forensic Examiner)
o Seminari iz ovog područja:


Kibernetička sigurnost (Cybersecurity - CS)

o Procjene CS rizika
o Razvoj CS sustava temeljenog na normi ISO 27032 i okvirima NIST i Enisa
o Razvoj politike i procedura CS-a
o Auditi CS-a
Seminari  iz ovog područja:

 • Kako primijeniti Zakon i Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti kod operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
 • Interni nadzor (audit) kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga
 • Što je kibernetička sigurnost i kako ju implementirati u vlastito poslovanje
 • Audit sustava kibernetičke sigurnosti

   

Pročitati više / Povratak na vrh


Revizija informacijskih sustava

 • Provedba interne revizije IS-a u nekoj organizaciji
 • Interna revizija ICT sigurnosti
 • Revizija aplikacijskih kontrola
 • Revizija Oracle baze podataka

Governance podataka

• Stranica u izradi


Pročitati više / Povratak na vrh