hr en

EU projekti

euprojekti.jpg

EU projekti - priprema i realizacija

• Identifikacija mogućnosti dobivanja financijske potpore

• Odabir (potencijalno) najboljeg izvora financiranja (Community Programmes, strukturni i kohezioni
   fondovi)

• Planiranje projekata i upravljanje projektnim ciklusom

• Izrada projekata u skladu s EU smjernicama (izrada proračuna, logičke matrice, procjena rizika,
  definiranje indikatora uspjeha…)

• Pomoć u traženju domaćih i inozemnih partnera

• Edukacije za pripremu projekata za financiranje iz EU fondova

• Edukacije za FIDIC