hr en

News

ZIH je sklopio ugovor s HŽ Infrastrukturom

U proteklom periodu tvrtka ZIH sklopila je ugovor za usklađivanje HŽ Infrastrukture sa Zakonom i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

ZIH održao seminar na Malti

U razdoblju od 22. - 26.07.2019. u organizaciji PECB-a na Malti je održan seminar ISO 27001 Lead Auditor i ISO 27001 Lead Implementer. Predavač na seminaru bila je direktorica ZIH-a, dr. sc. Silvana Tomić Rotim.

ZIH je sklopio ugovor za usluge nadzora provedbe revizije

U proteklom razdoblju ZIH je sklopio ugovor za pružanje usluge nadzora provedbe revizije sukladno standardu IIA-a 2340. Ovaj ugovor sklopljen je s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uspješno održani seminari u srpnju

U razdoblju od 01. - 05.07.2019. održan je seminar i certifikacijski ispit za ISO 27001 Lead Implementer na kojem su bili nazočni zaposlenici FINE i Hrvatskog Telekoma. U razdoblju od 08. - 12.07.2019. održan je seminar i certifikacijski ispit za ISO 27001 Lead Auditora kojeg su pohađali zaposlenici tvrtke OIV - Odašiljači i veze d.o.o. Predavači su bili Nataša Zobec i Marko Đurić.

Uspješno završen projekt za RAO d.o.o.

U prethodnom razdoblju konzultanti ZIH-a radili su na poslovima uvođenja integriranog sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i sustava upravljanja uslugama po normi ISO 20000-1:2018 za tvrtku RAO d.o.o.

Uspješno održan seminar Lead Cybersecurity Manager

U razdoblju od 20. - 24.05.2019. održan je seminar i certifikacijski ispit za PECB ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager. Seminaru su prisustovali zaposlenici Infiga i Addiko banke. Za više detalja o seminaru, pogledajte sljedeći link: http://zih.hr/seminar/pecb-certified-iso/iec-27032-lead-cybersecurity-manager

Uspješno održan CISM seminar

U razdoblju 24. - 26.04.2019. godine ZIH je održao pripremni seminar za polaganje CISM (Certified Informastion Security Manager) ispita.