hr en

News

Upravljanje sukladnostima - ponuda konzalting usluga i seminara

Svaki poslovni sustav, bez obzira na svoju djelatnost, veličinu ili oblik vlasništva, nalazi se u turbulentnoj poslovnoj okolini u kojoj se dešavaju brze promjene, a praćenje ovih promjena i provođenje potrebnih prilagodbi zadaća je sustava upravljanja sukladnostima.

Pokrenut je projekt kibernetičke sigurnosti za KBC Osijek

U proteklom periodu, ZIH je započeo s radom na još jednom projektu kibernetičke sigurnosti u sklopu kojeg će izvršiti uslugu usklađivanja KBC-a Osijek, kao identificiranog operatetera ključnih usluga u sektoru zdravstva, sa zahtjevima Zakona i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti.

SEMINAR - ISO 9001 Lead Implementer

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na seminar PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer! Seminar se održava u razdoblju 12. - 66.04.2021. godine.

Prijave na seminar ISO 27001 Lead Auditor

Obavještavamo sve zainteresirane da su prijave za seminar PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor u tijeku. Seminar će se održati u razdoblju 15. - 19.03.2021. godine.

Upravljanje sukladnošću - Conformity Management

Sukladnosti (Compliance) označavaju ispunjenje zahtjeva i obveza koje institucije javnog sektora moraju poštovati u svom radu u odnosu na postojeće obveze i dolazeće promjene. Njihovo nepoštivanje su nesukladnosti (noncompliance) koje rezultiraju brojnim negativnostima.

Prijavite se na edukaciju i certifikaciju za ISO 9001 Lead Implementera

Obavještavamo sve zainteresirane da su prijave za seminar PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer u tijeku. Seminar će se održati u razdoblju 22. - 26.02.2021. godine. Prijaviti se možete putem e-mail-a zih@zih.hr ili putem PRIJAVNICE. Pozivamo sve zaintersirane da se prijave na seminar te pristupe Pecb certifikacijskom ispitu. Više detalja o seminaru možete vidjeti na sljedećem linku: https://zih.hr/hr/seminar/pecb-certified-iso-9001-lead-implementer

Otvorene su prijave za seminar ISO 22301 Lead Auditor

Obavještavamo sve zainteresirane da su prijave za seminar PECB Certified ISO 22301 (BCM) Lead Auditor u tijeku. Seminar se održava u razdoblju 15. - 19.02.2021. godine. Prijaviti se možete putem e-mail-a zih@zih.hr ili putem PRIJAVNICE.