hr en

News

Održan seminar ISO 27001:2005 Lead Implementer

U razdoblju od 15. - 19. travnja 2013. godine ZIH je održao ISO 27001:2005 Lead Implementer međunarodno akreditirani seminar. Polaznici seminara bili su djelatnici VSITE - Visoke škole za informacijske tehnologije.

Uspješno završen projekt za APPRRR

ZIH je proteklih mjeseci radio na projektu„Uvođenje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja“ u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Projekt je završen kroz uspješnu suradnju s djelatnicima Agencije.

FUPOL – pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana

Unutar FP7 projekta za izradu inteligentnog alata za oblikovanje poslovnih politika našinjena je testna FUPOL platforma putem koje je pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (vrtići, škole, sportski i rekreativni objekti). Svi građani mogu dati svoje mišljenje putem mapa za davanje mišljenja i na taj način doprinijeti testiranju učinkovitosti ovog alata koji bi kasnijom primjenom značajno doprinio sve većem uključivanju građana u kreiranje gradskih politika.