hr en

News

Dvodnevna radionica u sklopu EU projekta FUPOL

U prostorijama Tribina Grada Zagreba, 4. i 5. srpnja 2013. održana je dvodnevna radionica u sklopu EU projekta FUPOL – Future policy modeling, u organizaciji ZIH-a i Grada Zagreba.