hr en

Upravljanje usklađenostima (ISO 37301) - ZIH-ove konzalting usluge i seminari


Svaki poslovni sustav, bez obzira na svoju djelatnost, veličinu ili oblik vlasništva, nalazi se u turbulentnom poslovnom okruženju u kojem se događaju brze promjene, a praćenje tih promjena i provođenje potrebnih prilagodbi zadaća je Sustava upravljanja usklađenošću (CMS).

ZIH u području upravljanja usklađenosti može ponuditi sljedeće usluge:

Konzultantske usluge:

  • Gap analiza trenutnog stanja područja usklađenosti u poslovnom sustavu

       o Procjena oko 100 pokazatelja stanja usklađenosti područja,

       o    Razvoj postojećeg profila rizika poslovnog sustava zbog neusklađenosti,

       o Prijedlozi za poboljšanje postojećeg stanja usklađenosti poslovnog sustava.

  • Razvoj i implementacija sustava upravljanja usklađenošću (CMS sustava) koji se sastoji od:

       o Dizajn: CMS procesi, CMS politike, CMS organizacije i odgovornosti, CMS upravljanje rizikom, CMS procedure/kontrole, CMS ocjene učinka, CMS revizije, upravljanje CMS evaluacijom i stalna poboljšanja CMS-a.  


CMS treninzi / seminari:


Prijaviti se možete putem  PRIJAVNICE  ili e-mail adrese zih@zih.hr 


Pročitajte više o temi upravljanja usklađenošću poslovanja u poslovnom sustavu kao i o ponudi konzultantskih usluga i seminara  >>> OVDJE.