hr en

Pokrenut je projekt kibernetičke sigurnosti za KBC Osijek


U proteklom periodu, ZIH je započeo s radom na još jednom projektu kibernetičke sigurnosti u sklopu kojeg će izvršiti uslugu usklađivanja KBC Osijek, kao identificiranog operatetera ključnih usluga u sektoru zdravstva, sa zahtjevima Zakona i Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti. 

Usklađivanje uključuje implementaciju sigurnosnih mjera iz sljedećih područja: upravljanje sigurnošću mrežnih informacijskih sustava, upravljanje rizicima i zaštita ključnih sustava.

webvod-1616076407.jpg