hr en

Pokrenut projekt nadzora kibernetičke sigurnosti kritične infrastrukture u INA d.d.

 

ZIH je sklopio ugovor za pružanje usluge nadzora kibernetičke sigurnosti kritične infrastrukture u INA d.d. Pored ostalog, ZIH će savjetovati korisnika oko usklađivanja sa zahtjevima Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga te Uredbe o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga.


Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i radujemo se zajedničkoj suradnji.