hr en

Održan seminar `Certified Data Protection Officer`!


U razdoblju od 26. - 30. lipnja 2017. godine ZIH je održao međunarodno akreditirani seminar "Certified Data Protection Officer". 

Polaznici seminara bili su djelatnici Uniqa osiguranja, KING ICT-a, Jadranke d.d. i Državne Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. 

Predavač je bila dr.sc. Silvana Tomić Rotim.