hr en

Uspješno održan seminar `Primjena Uredbe o zaštiti osobnih podataka`


Zbog izrazito velikog interesa za obveze u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka, 17.05.2017., ZIH je ponovno održao seminar "Primjena Uredbe o zaštiti osobnih podataka". 


Polaznici seminara bili su zaposlenici zaduženi za brigu o zaštiti osobnih podataka iz privatnog i javnog sektora.


Predavač je bila dr.sc. Silvana Tomić Rotim.


Komentari polaznika:

"Iznimno korisne instrukcije za okvir djelovanja procesa za poslove DPO-a (Data Protection Officer)".