hr en

Uspješno održan coaching za ISO 9001:2015 Lead Implementer


Uspješno je održan seminar i coaching za ISO 9001:2015. 

Polaznici su bili zaposlenici Intesa Sao Paolo grupe. Predavačica je bila Nataša Zobec, dipl. inf. 


Komentari polaznika:

"Seminar je bio jasan, konkretan i dovoljno detaljan. Osjećam da će dobivena znanja biti korisna za daljnji rad."

"Seminar je bio bolji od očekivanja."


Ne propustite priliku sudjelovati u nadolazećim seminarima, a raspored potražite ovdje.