hr en

Uspješno održan seminar za zaposlenike Hrvatske kontrole zračne plovidbe

Uspješno održan seminar za zaposlenike Hrvatske kontrole zračne plovidbe

 

Od 19. do 21. listopada uspješno je održan seminar na temu Upravljanje rizicima. Polaznici seminara bili su zaposlenici Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Predavačica je bila dr.sc. Silvana Tomić Rotim.

Komentari polaznika:

"Dobar okvir za pravilno upravljanje rizicima u složenim organizacijama."

"Interesantan seminar i preporučam ga svima koji bi htjeli nešto više saznati o upravljanju rizicima."

"Seminar je dobro koncipiran. Sadržajno je optimalan odnos teorije i vježbi te omogućava interaktivan odnos sudionika u savršenoj mjeri."

Ne propustite priliku sudjelovati u nadolazećim seminarima, a raspored potražite ovdje