hr en

Ekspert ZIH-a angažiran na IPA projektu u Direkciji za vodne puteve


Naša direktorica dr.sc. Silvana Tomić Rotim angažirana je kao ključni ekspert (Procurement expert) za izradu tenderske dokumentacije na IPA projektu „Technical Assistance and Supervision for Installation of Equipment and Integration of Navigation Monitoring System on the Danube River in Serbia” u Direkciji za vodne puteve – Plovput u Beogradu. 


Voditelj konzorcija tvrtki koje rade na projektu je RGO komunikacije d.o.o. iz Zagreba.