hr en

Uspješno održan seminar Modeliranje poslovnih procesa

Uspješno održan seminar Modeliranje poslovnih procesa

 Od 11. do 12. travnja 2016. održan je seminar Modeliranje poslovnih procesa za zaposlenike Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Predavačica je bila dr.sc. Silvana Tomić-Rotim.

Modeliranje poslovnih procesa važno je za njihovo usklađivanje sa strategijom poslovanja i poslovnim ciljevima, utvrđivanje AS IS stanja i željenog - TO BE smjera organizacije kako bi se iskoristile prilike za poboljšanja ne samo na procesnoj razini, već kroz cijelo poslovanje. Polaznici seminara su ga ocjenili vrlo korisnim za poslovne i informatičke stručnjake.

Raspored nadolazećih seminara potražite na: http://zih.hr/hr/seminar i osigurajte svoje mjesto na vrijeme!