hr en

ZIH FINA-u doveo do prestižnog certifikata za informacijsku sigurnost ISO 27001

ZIH FINA-u doveo do prestižnog certifikata za informacijsku sigurnost ISO 27001

 ZIH je proteklih mjeseci radio na implementaciji sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013 u Financijskoj agenciji (FINA). Međunarodna certifikacijska kuća provela je procjenu sustava i utvrdila da on u cijelosti zadovoljava zahtjeve norme. Time je Financijska agencija dobila ovaj iznimno vrijedan certifikat za učinkovito upravljanje informacijskom sigurnošću.