hr en

Završen projekt FUPOL Grad Zagreb

Završen projekt FUPOL Grad Zagreb

U razdoblju od 25.- 26.11.2015 u Beču je održana završna ocjena FUPOL projekta. 

Cilj projekta  je bio izraditi IT alat koji će omogućiti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju na relaciji Grad - građani. Riječ je o implementaciji novog alata koji automatski sakuplja, analizira i interpretira mišljenja građana o raznim temama izrečenim na socijalnim mrežama i blogovima.

Projekt je ocijenjen kao jako uspješan.

Ovom aktivnošću projekt je službeno završen. Čestitamo svim partnerima na sudjelovanju.