hr en

Održan seminar „Projektiranje ISO 27001:2013 sustava informacijske sigurnosti`

Održan seminar „Projektiranje ISO 27001:2013 sustava informacijske sigurnosti`


Od 5.10. do 7.10  održan je seminar „Projektiranje ISO 27001:2013 sustava informacijske sigurnosti."


Polaznici su bili zaposlenici Erste&Steiermärkische Bank i Agencije za lijekove i medicinske proizvode.