hr en

HGK vaučer „Moj EU projekt”

HGK vaučer „Moj EU projekt”


HGK je objavio novi natječaj za dodjelu vaučera za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet ovog natječaja je dodjela vaučera u vrijednosti do 10.000,00 kuna za izradu prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj – eng. kratica ERDF (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.). Sredstva su namijenjena sufinanciranju izrade projekata za prijavu na natječaje „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ i „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ te natječaja za ulaganja u turizam.


Kliknite za Više informacija


Kako Vam mi možemo pomoći?

Pružamo usluge savjetovanja prilikom pripreme i prikupljanja potrebne dokumentacije te izrade prijavne dokumentacije za projekte sufinancirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U slučaju da trebate našu ponudu i pomoć u provedbi, obratite nam se s povjerenjem! Molimo kontaktirajte nas na brojeve telefona: 01/4855-271, 4855-273, 091/503-0738 ili putem e-maila: zih@zih.hr.