hr en

ZIH savjet tjedna


Kako osigurati upravljanje kontinuitetom poslovanja? 


Implementacija ISO 22301 sustava upravljanja kontininuitetom poslovanja

 

Zbog mnogih razloga poslovni procesi u svakom poslovnom sustavu mogu biti prekinuti, što potencijalno dovodi do vrlo neželjenih posljedica – kašnjenja u isporuci proizvoda / usluga, neispunjenja ugovora, umanjenja prihoda, porasta troškova, neželjenih utjecaja na kupce / dobavljače, indirektnih poslovnih gubitaka, narušavanja poslovnog ugleda, kršenja propisa, itd.

 

Zbog toga, u uvjetima sve veće međusobne poslovne povezanosti, primjene elektroničkog poslovanja i sve veće ovisnosti o ICT-u, takve situacije jesu značajni poslovni rizik. On se nastoji umanjiti uspostavom cjelovitih sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM), što je danas jedan od nezaobilaznih segmenata u svakom dobro organiziranom poslovnom sustavu.

 

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja jest mehanizam kojim se unaprijed predviđaju svi neželjeni događaji koji mogu utjecati na poslovanje i razrađuju postupci ponašanja u takvim situacijama.

 

BCM se bavi odgovorima na pitanja:

  • Koji su to ključni poslovni procesi u nekom poslovnom sustavu, što sve može uzrokovati njihove prekide, koje su posljedice zbog toga i kolika je vjerojatnost da će se to dogoditi
  • Kako u praksi razviti, uvesti, primijeniti, procjenjivati i unapređivati takav sustav
  • Kako procjenjivati trenutačnu razinu BCM-a i unapređivati takav sustav
  • Koliko je vlastita informatika u poslovnom sustavu potencijalni rizik prekida ključnih poslovnih procesa i što sve treba učiniti da se ona podigne na odgovarajuću razinu?

 

BCM se uspostavlja tako da se može uskladiti s drugim sustavima upravljanja, poput ISO 9001 sustava kvalitetom i ISO 27001 sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. Također, i u uspostavi BCM-a uvodi se poznati Plan-Do-Check-Act (PDCA) model kao dio pristupa razvoju, implementaciji i poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja kontinuitetom.

 

Tvrtka ZIH – Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske d.o.o., ima kvalificirane stručnjake u području ISO 22301 sustava,  čiji djelatnici posjeduju akreditirane certifikate za ISO 22301 Lead Auditore i Lead Implementere. Također, imamo bogato iskustvo u implementaciji ISO 22301 sustava u javnom i privatnom sektoru. Korisnici koji su nam već poklonili svoje povjerenje i za koje smo već realizirali takve sustave, jesu vodeće hrvatske i inozemne tvrtke, ministarstva, brojne upravne institucije i niz drugih organizacija iz različitih djelatnosti.

 

Također, ZIH je od strane kanadske kuće PECB (Professional Evaluation and Certification Board) ovlašten za održavanje ANSI  (American National Standards Institute) akreditiranih međunarodnih seminara iz područja kontinuiteta poslovanja (ISO 22301), informacijske sigurnosti (ISO 27001), upravljanja uslugama (ISO 20000), upravljanja kvalitetom (ISO 9001), energetske učinkovitosti (ISO 50001), zaštite okoliša (ISO 14001) i dr.

 

Ukoliko ste zainteresirani za kratku besplatnu prezentaciju na temu implementacije ISO 22301 sustava u Vašu organizaciju, možete nas kontaktirati na mail: zih@zih.hr ili telefon: 01/4855-271.