hr en

ZIH savjet tjedna

 HORIZON 2020

Program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014-2020 i njime se nastoji poticati ulaganje u privatni sektor, s naglaskom na promicanje istraživanja i inovacija, te stvaranje novih vrijednosti i ubrzanje razvoja tehnologija u inovativnim proizvodima, procesima i uslugama.

Interesantan je jer predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta te je usmjeren prema razvoju globalne konkurentnosti Europske unije.

Financijska omotnica programa za njegovu implementaciju za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 79,4 milijarde eura te će se taj će se iznos podijeliti na 4 djela programa.

Namijenjen je slijedećim subjektima:

  •  Sveučilišta
  •  Istraživački i znanstveni centri
  •  Predstavnici industrija
  •  Mala i srednja poduzeća. 

 

Aktivnosti:

1. Vrhunska znanost

2. Industrijsko vodstvo

3. Društveni izazovi

4. Ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)

1. Vrhunska znanost daje podršku kroz stipendije za vrhunske istraživače u „plavo nebo istraživanja“, jačanje obuke,vještina  i prilika za razvoj karijere, ulaganja u nove tehnologije i EU istraživačku infrastrukturu. Prijaviti se mogu istraživači iz svih zemalja svijeta bez obzira na dob, uključujući istraživače koji započinju svoja  neovisna istraživanja.

2. Industrijsko vodstvo za cilj ima učiniti Europu privlačnijom lokacijom za ulaganja u istraživanja i inovacije ulaganjem u industrijsku  tehnologiju, biotehnologiju, nanotehnologiju i svemirsku tehnologiju, napredne materijale, informacijske i komunikacijske tehnologije, naprednu proizvodnju i obradu, stvaranje novih radnih mjesta, pristup rizičnim financijama te potpora inovativnim malim poduzećima.

3.  Društveni izazovi hvataju se u koštac s glavnim pitanjima koja utječu na život europskih građana. Povećati će se učinkovitost istraživanja i inovacija. Ulagat će se u zdravstvo, demografske promjene i blagostanje, sigurnost hrane, održivu poljoprivredu, istraživanje mora i pomorstva, bio gospodarstvo, učinkovitu i čistu energiju, pametni  „zeleni“ promet, klimu, učinkovite resurse i sirovine.

4. Ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) – unutarnji znanstveni servis Europske komisije. Njegova je misija pružiti znanstvenu i tehničku podršku stvaranju EU politika, kao sučelje između istraživanja i EU politika te kao nadopuna istraživanjima financiranih iz programa OBZOR 2020.

PRIJAVITELJI:

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države klandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije.Prijaviti se mogu i odabrane treće zemlje koje zadovoljavaju posebne uvjete.

 Ukoliko imate inovativnu ideju koja bi bila idealna za Horizon 2020, ali trebate pomoć oko ispunjavanja prijave i izrade projektne dokumentacije - tu smo za Vas! Obratite nam se s povjerenjem na zih@zih.hr  ili na broj telefona 01/4855 – 271.