hr en

Održan seminar `ISO 27001 Lead Auditor`

       hrvatskapota-1396340961.jpg                             ersteosiguranje.png hypoealpe-adria-1396341092.jpg

razdoblju od 17. - 21. ožujka 2014. godine, ZIH je održao seminar "ISO 27001 Lead Auditor". 

Polaznici seminara bili su djelatnici Hrvatske pošte, Erste osiguranja i Hypo Alpe Adria banke.

Seminar je održala Nataša Kučeković, dipl.inf.

Komentari polaznika:

Pohvala predavaču na trudu i iscrpnom objašnjavanju sadržaja svakog dokumenta.