hr en

Održan seminar: `Osposobljavanje za interne procjenitelje u skladu s normom ISO 27001:2005`

Održan seminar: `Osposobljavanje za interne procjenitelje u skladu s normom ISO 27001:2005`


U razdoblju od 10. - 12. lipnja 2013. godine ZIH je održao seminar:
 "Osposobljavanje za interne procjenitelje u skladu s normom ISO 27001:2005". 

Polaznici seminara bili su djelatnici P.Z. Auta, Agencije za zaštitu okoliša i Zagrebačke županije.  

Predavač je bila Nataša Kučeković, dipl.inf.


Komentari polaznika: 

"Teme praktične primjene područja na realno poslovno okruženje."


2013-06-1209.25.56.jpg