hr en

FUPOL – pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana

FUPOL – pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana


Unutar FP7 projekta za izradu inteligentnog alata za oblikovanje poslovnih politika načinjena je testna FUPOL platforma putem koje je pokrenuta kampanja za prikupljanje mišljenja građana u domeni unapređenja društvene infrastrukture (vrtići, škole, sportski i rekreativni objekti). Svi građani mogu dati svoje mišljenje putem mapa za davanje mišljenja i na taj način doprinijeti testiranju učinkovitosti ovog alata koji bi kasnijom primjenom značajno doprinio sve većem uključivanju građana u kreiranje gradskih politika.

Kliknite na željenu mapu (za prikaz mape potrebno je koristiti Mozilla Firefox preglednik):

Dragi građani, molimo dajte Vaše mišljenje u vezi proširenja i adaptacije postojećih te izgradnje novih vrtića u Zagrebu. Mišljenje možete dati desnim klikom miša na dio mape koja prikazuje naselje u kojem želite izgradnju ili proširenje vrtića te unosom teksta u otvoreni prostor za tekst.

Dragi građani, molimo dajte Vaše mišljenje u vezi proširenja i adaptacije postojećih osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova te izgradnje novih u Zagrebu. Mišljenje možete dati desnim klikom miša na dio mape koja prikazuje naselje u kojem želite izgradnju ili proširenje navedenih ustanova te unosom teksta u otvoreni prostor za tekst.

Dragi građani, molimo dajte Vaše mišljenje u vezi proširenja i adaptacije postojećih sportskih i rekreativnih objekata te izgradnje novih u Zagrebu. Mišljenje možete dati desnim klikom miša na dio mape koja prikazuje naselje u kojem želite izgradnju ili proširenje navedenih objekata te unosom teksta u otvoreni prostor za tekst.

Dragi građani, molimo dajte Vaše mišljenje u vezi izgradnje Centra za autizam i uređenja parka u obuhvatu Centra. Centar za autizam se planira graditi u Gornjoj Dubravi, u Oporovcu. Sastavni dio Centra je i javni park veličine cca 2.000 m2 koji povezuje školski kompleks s lokalnom zajednicom i biti će raspoloživ na korištenje djeci svih dobnih uzrasta. Mišljenje možete dati desnim klikom miša na dio mape koja prikazuje naselje u kojem će se graditi Centar te unosom teksta u otvoreni prostor za tekst.