hr en

Održan Balanced Scorecard seminar za komore Srbije

Održan Balanced Scorecard seminar za komore Srbije


19.10.2012. godine održan je seminar o primjeni Balanced Scorecarda u Valjevu. Ovaj seminar je dio sveukupnog projekta „Razvoj komora u Srbiji“ koji provodi njemačka tvrtka Sequa. Seminar je vodila dr.sc. Silvana Tomić Rotim, a u radu seminara aktivno su sudjelovali polaznici iz više regionalnih komora Srbije. Cilj seminara bio je pomoći djelatnicima komora da se bolje pripreme za primjenu novog Zakona o komorama koji stupa na snagu sljedeće godine.

http://www.inwestserbia.com/Srpski/Sadrzaj/SadrzajVesti.php?al=0000000583

 

Balanced Scorecard seminar za komore Srbije