hr en

Održan seminar ISO 27001:2005 Lead Implementer

Održan seminar ISO 27001:2005 Lead Implementer


U razdoblju od 27. - 31. kolovoza 2012. godine ZIH je održao ISO 27001:2005 Lead Implementer međunarodno akreditirani seminar.

Polaznici seminara bili su djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.  

Predavači su bili prof.dr.sc. Zdravko Krakar, dr.sc. Silvana Tomić Rotim i Nataša Kučeković, dipl.inf.