hr en

Uvođenje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja u APPRRRZIH je sklopio ugovor o uvođenju sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. ZIH će implementaciju ovog sustava provoditi u skladu s međunarodnim standardima i smjernicama: ISO 27001, ISO 22301 i EU Act 855.