hr en

Implementacija e-Learning sustava u Poreznu upravu


ZIH u suradnji s CROZ-om započeo rad na projektu implementacije e-Learning sustava u Poreznu upravu. Projekt financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, a to je jedan u nizu projekata modernizacije Porezne uprave (RAMP).