hr en

Održan seminar ISO 27001:2005 Lead Implementer

Održan seminar ISO 27001:2005 Lead Implementer

 U razdoblju od 27. - 29. lipnja 2012. godine ZIH je održao ISO 27001:2005 Lead Implementer međunarodno akreditirani seminar. 

Polaznici seminara bili su djelatnici renomiranih organizacija Ernst & Young te Croatia banke.  


Seminar je održala dr.sc. Silvana Tomić Rotim, direktorica ZIH-a te ovlašteni PECB trener.


Ispit je održan 3. srpnja 2012. godine.